ZAPRASZAMY NA CYKLICZNE SEMINARIUM NAUKOWE

Science Bridges

W okresie pandemii Spotkania będą się odbywały w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 online na platformie Teams

Science Bridges powołujemy po to, żeby przekroczyć istniejące ograniczenia formalne i mentalne podziału dyscyplin, żeby dyskutować o najnowszych trendach w nauce i technologii, omawiać problemy badawcze, pokazywać uzyskane wyniki i wspólnie poszukiwać rozwiązań.

Najblizsze wykłady

Celem seminarium będzie próba oceny potencjału okulografii oraz wybranych narzędzi neuroestetyki w analizie i interpretacji dzieł sztuki. Pretekstem do dyskusji będą wyniki eksperymentu eye-trackingowego mającego na celu weryfikację tez sformułowanych przez Władysława Strzemińskiego w „Teorii widzenia” oraz teoretyczne rozważania nad wykorzystaniem koncepcji typologii artystycznych bodźców wizualnych do stworzenia nowej „periodyzacji” dzieł sztuki.

 

LINK DO SPOTKANIA

 

Prezentować będzie:

 

Łukasz Kędziora, metodolog, neurohistoryk sztuki, programista, absolwent studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył historię sztuki oraz historię sztuki o specjalności europejska turystyka kulturowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, Funduszu Promocji Twórczości ZAiKS, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dwukrotnie), Prezydenta Miasta Torunia (dwukrotnie). Kierownik i wykonawca grantów na Wydziale Sztuk Pięknych i Wydziale Nauk Historycznych UMK. Stażysta w The Sainsbury Centre for Visual Arts na University of East Anglia. Autor tekstów naukowych i krytycznych, w języku polskim i angielskim, w tym m.in. wydanej w 2016 roku książki pt. „Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych”. Współredaktor publikacji zbiorowej pt. „Sensualność ekspozycji muzealnej”. W 2018 roku prowadził inwentaryzację zbiorów Polskiej Misji w Orchard Lake, USA. Specjalizuje się w prowadzeniu transdyscyplinarnych badań nad sztuką, z wykorzystaniem neuroestetyki, okulografii, neurohistorii sztuki oraz biofeedbacku.

http://www.lukaszkedziora.com/

Organizatorzy: Veslava Osińska (wieo@umk.pl), Tomasz Komendziński (tkomen@umk.pl)

Archiwalne wykłady

Pojęcie sztuczna inteligencja SI (artificial intelligence AI), coraz częściej pojawia w dyskursie naukowym prowadzonym na styku różnych dziedzin wiedzy. Na polu humanistyki i nauk społecznych najczęściej jest ono postrzegane jako użyteczne narzędzie służące do analizy dużych zbiorów danych i poszukiwania zależności korelacyjnych. Jednak dynamiczny rozwój algorytmów sztucznej inteligencji przekroczył już możliwości jakie oferowały one jeszcze kilka lat temu, kiedy kojarzone były jedynie z uczeniem maszynowym czy też klasycznym użyciem sztucznych sieci neuronowych. Obecnie technologie wyznaczają już nowe trendy a osiągniecie w listopadzie ubiegłego roku, przez skonstruowany w korporacji Googla komputer kwantowy Sycamore praktycznej supremacji kwantowej, pozwala planować badania naukowe wcześniej zupełnie nieosiągalne. Żeby zrozumieć doniosłość tego wydarzenia należy prześledzić rozwój SI na przestrzeni ostatnich 15 lat i spróbować opisać nowe możliwości w ujęciach paradygmatu „starej” sztucznej inteligencji.

The data scientist education and set of skills has been a subject of many discussions and points of view. In this talk, we will present some thoughts about what would be the full competency stack for a data scientist and its possible interfaces and interactions with the digital humanists.

LINK DO PREZENTACJI

Data Science to nowa dyscyplina wiedzy z pogranicza programowania, analizy danych, statystyki, uczenia maszynowego i wizualizacji. Głównym obszarem jej praktycznych zastosowań jest świat biznesu. Współczesna humanistyka, jak i nauki społeczne coraz częściej mają do czynienia z dużymi kolekcjami cyfrowych danych - określanych jako big data. Są one produkowane w większości współczesnych ludzkich praktyk - na czele z Internetem. Toteż wielkim wyzwaniem dla tej grupy dyscyplin staje się analiza takich danych. Dotychczasowe metody okazują się być bezradne wobec świata big data. Dlatego pojawiają się postulaty aby humaniści i badacze społeczni zainteresowali się narzędziami i metodami wypracowanymi przez data scientistów. Zwrot humanistyki w kierunku Data Science oznacza zmianę o charakterze paradygmatycznym, potrzebę opracowania nowej metodologii, jak i nabycia zupełnie nowych kompetencji badawczych.

Wizualizacje danych coraz sprawniej odsłaniają rozmaite aspekty danego zjawiska, tworząc efektywniejsze platformy do analizy. Staje się to możliwe dzięki większym wolumenom danych oraz obszerniejszej ich reprezentacji z jednej strony, oraz szybkiemu wzrostowi algorytmów odpowiadających za redukcję wymiarów - z drugiej. W powstałych interfejsach czy to statycznych, czy to interakcyjnych możemy studiować rozkłady na dowolnym poziomie szczegółowości i jednocześnie rozkoszować się widokiem kompleksowych wzorców, nawiązujących do sztuki XXI wieku. W jakim stopniu  możemy zaufać tym wizualizacjom, będącymi jednocześnie i wykresami, i grafikami -  pytanie które zadaje wiele naukowców, i do którego autorka będzie się odnosiła na wykładzie.

OPIS / ABSTRAKT

Partnerzy

Centrum Doskonałości IMSErt (Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko)

Dr Adam Kola

https://www.umk.pl/idub/centra/interakcje-umysl-spoleczenstwo-srodowisko/

w ramach IDUB Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

International Society of Knowledge Organization (ISKO) – koło w Toruniu, http://isko.umk.pl

Konsorcjum Dariah-PL na UMK https://www.bu.umk.pl/dariah-pl-umk

Dr Dominik Piotrowski

Materiały medialne

29 czerwiec - dr Grzegorz Osiński (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń) - Sztuczna inteligencja: rys historyczny i nowe trendy

25 maj - Renato Recha Souza, Prof. Österreichische Akademie der Wissenschaften (wizytujacy) oraz Universidade Federal de Minas Gerais - Data science: Skills roadmap and its interfaces with digital humanities

4 maj - dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS. - O możliwości zastosowania metod Data Science w humanistyce i naukach społecznych

2 marzec - dr hab. Veslava OSIŃSKA, prof. UMK - Niepewność wyników wizualizacji informacji.

27 stycznia - dr Tomasz KOMENDZIŃSKI Od Deep Medicine do Compassion Omics, czyli jak na nowo humanizować medycynę i unaukowić studia nad uważnością i współczuciem. Propozycja nowych kompetencji na XXI wiek.

Autor i opiekun strony: mgr inż. Radosław Klimas (rk@doktorant.umk.pl)